Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna / Dla pracodawców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

nARxnlhnp20nYtTq_UuOmJMG7Ym_Ptf_GYaJh541WCKMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

AwqWMLdcDLTQavS8QdSnkx3gpzAlvSo9FDxoUrIExKOMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

X_VsGt2nRRyH1Q2yj1SlqrLWReCUhOTL8Gwm3ZSVPmSMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

gX1Jk0eyFsCrEUyIG61DifcxPlmzTuDzztjk7i4kLvaMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

ko2_Se7IQSCqTQxsgvmtV_pNpnppBASD6eAHAqxlGkyMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

j1IfC3wp4nbmrWrnEfOcpOak6538PBq4X3u82Q6zH1WMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

4aQrVU_l0oSOKQO2NmliKh_AThABiam-qDq6pLjtzMyMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

4uJlblapOvkQQ8GkleE4d4OAi3u_482t7XNmt6172HCMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

Fw0VrTjcE-IaQk7LgXuhWLtdDsWMa1PRS8WZPbZF7JWMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

            Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 1. Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:
  • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.
 2. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.
 3. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
 4. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 4, lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 5. Zwrot grantu następuje:
  • w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek określony w ust. 4 nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
  • w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie określonej w ust. 6 pkt 1. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
 8. Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Jolanta Kania 9 (parter) 14 688-23-28 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2017-05-10 09:27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1082
 • CWE0LElWs_Zz-vzJoVcftnWAKmFZS_XkudyzQEIgUsQMTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • BaoYNkLfTyM6btwPbUOxkf0SHEY7KlOcxKUfVRNgqkcMTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • FsmAWGMD2cDAjY1XwyQYE5WPkYSlK9dQu5L9g5jW9lkMTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • b-CwKs73t3z--P2DRSjW_q_9dLhAXB1-43LngncJ-q0MTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • QkFZ5jptbOBb-iUOXyg0xMq87VgIXy6fCZ2Mz2of8gIMTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • Dg6OsdfGtpJEW7I3-dO8FWSXVhcmZWhlRf-6fLxmrDcMTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • 4mX2UpMuLsePAKAjaFtIvD6exRHjo9XTBx0oi7VEpFQMTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • rnowjsvqdcJkEMatT_4tJpFdESTFGq-2KfwPeV7tW-8MTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • xG7tQ1Y9irT0amM3EigrI4mm2EcBvJSNzryuhbQc9m4MTFOVH0NrzfEV_Nxo8rV41Q9dok_VK5IiDLbNa5c0oYkAgOhQE489HRzcIf10Ry8F7XyrgCFDInJi2RgqgVTf

 • XRRkeJfOU0e9-z4KDotuVL2mDdXh5j_ciLHqObNIGPaMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • -Jty6JeMnFbPqvW5JswhbbRAN4XL4SX6ufWOYiumEM6MDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • 31x0H33ymynAPvQQe7f5zTpuBLBOSlRb70aheE7BsEqMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • 0rX3QBiSknYDrRLQEf_VD79T8ReTgwUqa_Qczawh-zmMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • 7Y-Aq5QvqpAjm-pZXxvAw7JRHQl0i1UGXMf48S6jOoiMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • zyyGWz1DVXq83bTP4ReAvpMQkVPtU88QW4Sug0BK1-yMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • QZUJdQBW1L5yZubdH6GxBUrZE8RFouwIJi-esbDasraMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • ahc72l7pEpGmUbvPE9tRfYMvGSZ2OVAA9iS8B-lteEyMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • z_ddKxb7wyLt5ppo5QuKlUlkZ38xAazi8purrEPxapOMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • dITv9yn_U5-zz2Ns41AQ47nVe27PePcd45-pV0-64KuMDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

 • jJRgw4Pmg-6_EtI7LqApKVE2wS85EeyHouNJ2-7zRx2MDRqpuJaNumLflH4v3-eFQfkzD_nXrGzrBJ24g4ZUM7VKSE8SnIZPwSuS-HjNROrwbtOX97hYsCzV6lEzhMwh

Projektowanie stron: IntraCOM.pl