Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

JFuHNAH6jSv0eCNTOo1SRc7uOddawIXwD6h6PjuCFNH3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

OwIYN6cRPbIjfJyYQVLbJxPcx3N9gkwiUqffhm3xyi33ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

vDCvkx5Q2R2pJz01FmwzFw-CugmadUcjvkGG0YJSbYX3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

MPUqlJG8siAHqnKpVHkPsXCtwV17iD35mZVXPRQwgt73ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

KmYN0XN8Dwwp7ElY_JfKX8Cs98JX9KtWEU0kE30fU2H3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

XLzUC9yuD03HIDBCM-LnlIoQewJekQIHfGgUZuTE-Fr3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

bC4kjTPGmjK_2-PMyQwsTvsgw-6YmTQ8YtJX7AdBmtX3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

snWBoNC7bfbCyqV1LEkLbxOFb81ibhWPAoprRlor0Hb3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

z_9rfdge998XvDj1hV1Tsb2lusswvu1yQqRtqJsNDeX3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego:

 • rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub
 • sprawującą opiekę nad osobą zależną,

która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy.

Pracodawca planujący zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną, o której wyżej mowa składa wniosek do przyznanie świadczenia aktywizacyjnego. Zatrudnienie bezrobotnego może nastąpić w wyniku skierowania przez urząd pracy, po pozytywnym rozpatrzeniu wyżej wymienionego wniosku i zawarciu umowy o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której wyżej mowa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Alicja Szmit 114 (I piętro) 14 688-23-27 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2015-04-01 13:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1124
 • _O29R7JExCPnRnbXkTMoinHaFwfFMAAZ7TzC83z7HRngKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • uc_06s8EEPvNcSQwEEUYtgJLxu6Ev1Q8Q0iSRHB9DZTgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • 8S-rZTmLDhV7maZnH1wZPnHvDA9Qs9CfYS1Ei9oS4M_gKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • 9EBAwJSf9iDNIN2ByzxgyTRxo2IakjnKnJX75F71UM_gKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • tqkuUTjFkHbsOwWyiObPJ-kcciKdycfkCdWplEhRjBTgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • rEjahKsR_o83dWi_5t5TMOWdT787zcUvNhFkVWjYGCrgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • KAoFCtbFIaDTqo8njg6M7pngHECGLrkFxjpOBxSShfbgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • mS3mN6sndg8xQ19uZZYLsCCRTgbasRG_48XoPGuyFsTgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • C9TfTyBEr4z4hNpRVFn3L1-18fvF6gUuCt5vN7InHhLgKSj1y64lUWxUZdqs9IRabS9MfQ6f4ez99VUGErubSg

 • H0fiOLKP2yryzNNc6oY5v8dUbo7qgK1qVPNylFS9Scv3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • _BxCs0MD7yk4oIjmaXye5r_w-QpULllog81wGtw8MZX3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • FV_We4VZnf3GAHAEhXFcMk1pvQBHaTFGIVW5679BYb33ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • A3UVs4f3o-ucSZ7N4Jw66KVAl-omrEzVWFle6RQ54_X3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • 0sm7mC0KaYjspwMk2HqeFxvaarfP1zesBCsSTKTrgvz3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • WsW_OhCGWPTzNqUjOCMRWzjvmzP_0Lffzhxe6JRn8B_3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • ab0FM3Olrn7qSdgOW2LliDD9oTOns0TPHPICvP-sUq_3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • Eiex8DJwdbQ828Tz4onidkC6Wm6dt9YvXqOa_XMjlCj3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • sZ8WBdlhwfib0Og53ogGgzKiEJsWvqhGA_0qH1zCVTX3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • QpWk1eZiao2YakSNSsNozTtrjyPg04d-epWchsT4iBj3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

 • G-78BKwxwhbmSVTLUaKlU-coE1CIUQbi8AY3gese2a_3ZTB9t442R80MDUOQua_1G5VLiPBTRmuDQ7wgrAgCNQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl