UWAGA!
Ta witryna używa plików „cookies”. Więcej informacji o tych plikach można znaleźć tutaj. Pamiętaj, że możesz samodzielnie nimi zarządzać, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany tych ustawień oznacza, że zgadzasz się na stosowane tu „cookies” oraz zapisanie ich w pamięci urządzenia.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
null
Dla słabowidzących  A  A  A
null kontakty Napisz e-mail kontakt BIP ePUAP Filie i punkty FAQ
null
Strona główna / DLA BEZROBOTNYCH / Dokumenty do rejestracji

Rejestracja

DOKUMENTY DO REJESTRACJI:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. ważny paszport oraz zaświadczenie potwierdzające zameldowanie).

 2. Świadectwo ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach (oryginały  do wglądu).

 3. Świadectwa pracy (oryginały do wglądu). W razie ubiegania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych – w przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – zaświadczenie o wysokości osiąganego  wynagrodzenia oraz odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 4. Dokumenty o przeciwwskazaniach i wskazaniach do wykonywania określonych prac – jeżeli taki został wydany (oryginały do wglądu).

 5. W przypadku osób rejestrujących się po zakończeniu działalności gospodarczej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i decyzja  o likwidacji tej działalności (oryginały do wglądu).
  W razie ubiegania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie potwierdzające okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 6. W przypadku osób rejestrujących się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (oryginały do wglądu).
  W razie ubiegania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie potwierdzające  okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu jej prowadzenia.

 7. W przypadku osoby rejestrującej się po odbyciu kandydackiej służby wojskowej - książeczka wojskowa (oryginał do wglądu).

 8. W przypadku osób  rejestrujących się po świadczeniach rentowych - zaświadczenie o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy  lub renty szkoleniowej wydane przez ZUS.

 9. W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług – umowa wraz z rachunkiem lub zaświadczenie o okresie wykonywania umowy. W razie ubiegania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych - jeżeli w okresie wykonywania umowy agencyjnej lub zlecenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny miesiąc – umowa wraz z rachunkiem lub zaświadczenie o podstawie wymiaru składek za poszczególne miesiące (jeżeli ustalenie podstawy wymiaru składek nie jest możliwe w oparciu o doręczone dokumenty).

 10. Wprzypadku osób uprawnionych do renty rodzinnej – decyzja o przyznaniu świadczenia, z uwzględnieniem jego waloryzacji (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty rodzinnej.

 11. Osoba będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego, współmałżonkiem właściciela lub domownikiem, powinna posiadać wiedzę na temat powierzchni tego gospodarstwa wyrażonej w hektarach  przeliczeniowych oraz obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub współmałżonek.

 12. W przypadku osób rejestrujących się jako poszukujący pracy - dokument potwierdzający przyznanie świadczenia rentowego lub aktualny odcinek renty, umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło, zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, poświadczenie kontynuacji nauki w systemie stacjonarnym (np. indeks, zaświadczenie), itp.


Osoby rejestrujące się z prawem do zasiłku dla bezrobotnych proszone są o doręczenie numeru indywidualnego rachunku bankowego.

null