Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuue2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pue2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aae2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYee2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694ue2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOue2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

Refundacja składek dla osób do 30 roku życia

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa wyżej.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Alicja Szmit 114 (I piętro) 14 688-23-27 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2019-01-11 12:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1398
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuv-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RD-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_T-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1n-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByf-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsP-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDP-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDT-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtP-wtCeBzFZhohSI43F4wphzGuAqGOZgYMLJ2P5IGHZTA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzue2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Ce2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaie2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMae2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aee2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStee2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOe2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2e2Afn0sZGEmmyIfEN27gbMjNyUdzVW2zaam8PPdTNtQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl